o mur apunar desh

Author: 
admin's picture

’ মোৰ আপোনাৰ দেশ

’ মোৰ আপোনাৰ দেশ

’ মোৰ চিকুণী দেশ

এনেখন সুৱলাএনেখন সুফলা

এনেখন মৰমৰ দেশ 

 ’ মোৰ সুৰীয়া মাত

অসমৰ সুৱদি মাত

পৃথিৱীৰ 'তো বিচাৰি জনমটো

নোপোৱা কৰিলেও পাত 

 ’ মোৰ ওপজা ঠাই

’ মোৰ অসমী আই

চাই লওঁ এবাৰ মুখনি তোমাৰ

হেঁপাহ মোৰ পলোৱা নাই