Search Name in the Directory

The online directory of people originally belong to or emotionally connected with Assam/ NE
SL No Short Name Full Namesort descending email_id
1101 Ranjan Mr. Ranjan Kumar
1102 Hirakjyoti Mr. Hirakjyoti Kalita hirak.kalita@hotmail.com
1103 K. Mr. K. Dihingia
1104 Nirmal Mr. Nirmal Chandra Sarkar
1105 Shisu Mr. Shisu Bandhu Dey shisu@yahoo.com
1106 Rana Pratap Mr. Brig Rana Pratap Kalita
1107 Debojit Mr. Debojit Borkakati d.borkakati@gmail.com
1108 Asif Mr. Asif Ahmed ashif786@gmail.com
1109 Arun Mr. Arun Verma aroon@procyonconsulting.in
1110 Babul Mr. Babul Das
1111 Prem Mr. Prem Prasad Sharma prem.pdsharma@gmail.com
1112 Brojen Mr. Brojen Borborah
1113 Ritesh Mr. Ritesh Goel ritesh@centurysilk.com
1114 Samarjit Mr. Samarjit Singh
1115 Debojit Mr. Debojit Borthakur
1116 JM Mr. JM Phira
1117 Azmal Mr. Azmal Hussain azmalkhan136@gmail.com
1118 Paban Mr. Paban Sarma paban.sarma@gmail.com
1119 PC Mr. P C Rajkhowa
1120 Subrata Mr. Subrata Goswami sgoswami@gmail.com
1121 Pranab Mr. Pranab Jyoti Gogoi pjgogoi@gail.co.in
1122 Vijayendra Mr. Vijayendra .
1123 Rakesh Mr. Rakesh Hazarika rakeshhazarika@gmail.com
1124 Gautam Mr. Gautam Chablani ramichablani@yahoo.com
1125 Kamaleswar Mr. Kamaleswar Goswami
1126 Gautam Mr. Gautam Debroy debroygautam16@gmail.com
1127 Prasanna Mr. Prasanna Kumar Duarah
1128 Dhrubajyoti Mr. Dhrubajyoti Sarma sarma.dhrub@nic.in
1129 Ram Prasad Mr. Ram Prasad Sharma ramsarmah@gmail.com
1130 Surajit Mr. Surajit Mitra
1131 Rajesh Mr. Rajesh Sharma
1132 PK Mr. PK Choudury
1133 Nalong Mr. Nalong Mize nalongmize@gmail.com
1134 Hiren Mr. Hiren Bora
1135 Sonaram Mr. Sonaram Rabha
1136 Anirban Mr. Anirban Bhagawati
1137 Partha Mr. Partha Borah parthaborah@yahoo.com
1138 Janak Mr. Janak Doimari
1139 Satyabrata Mr. Satyabrata Kalita
1140 Prasanna Mr. Prasanna Barua
1141 Raj Mr. S K Barua skbarua2009@gmail.com
1142 GVK Mr. GVK Bhanu
1143 Jitendra Mr. Jitendra Kumar Singh jiten005@gmail.com
1144 Ranjit Mr. Ranjit Sharma metalheadranjit666@gmail.com
1145 Siddharth Mr. Siddharth Saikia hello2sidd@gmail.com
1146 Debajyoti Mr. Debajyoti Bordoloi
1147 Pradyot Mr. Pradyot Mukerji pradyot2k1@yahoo.com
1148 Debamalya Mr. Debamalya Roy
1149 JP Mr. JP Singh
1150 Arun Mr. Arun Behl arunbehl_2007@rediffmail.com
1151 Anupam Mr. Anupam Sarmah anupamsarmah@gmail.com
1152 Balbir Mr. Balbir Chand Kailay
1153 Nripendra Mr. Nripendra Kumar Bharali nripenbharali@gmail.com
1154 Devjyoti Mr. Devjyoti Barua
1155 Swapna Mr. Swapna Goswami Das swapna.goswami@gmail.com
1156 Aroop Mr. Aroop Kalita Aroop.kalita@gmail.com
1157 Ashish Mr. Ashish Kumar Bhutani ashishbhutani@gmail.com
1158 Kankan Mr. Kankan Goswami
1159 Ajit Mr. (Retd) Col Ajit Dutta
1160 Sharad Mr. Sharad Gupta
1161 Rahul Mr. Rahul Barooah rahul.barooah@gmail.com
1162 MD Mr. MD Agarwalla
1163 Atul Mr. Atul Chandra Moran
1164 Kalpa Mr. Kalpa Bora
1165 UK Mr. UK Rabha
1166 Raj Mr. Raj Hazarika
1167 Dikshit Mr. Dikshit Sarma sdikshit@gmail.com
1168 Ashok Mr. Ashok Kumar Doley
1169 Abhishek Mr. Abhishek Sarma abhishekhsarma@hotmail.com
1170 Satyendra Mr. Satyendra Nath Kalita satyenkalita@yahoo.co.in
1171 Samarjit Mr. Samarjit Baruah samar.baruah@gmail.com
1172 Jatin Mr. Jatin Saikia
1173 Suman Mr. Suman Sharma Suman19jun1989@gmail.com
1174 Raj Mr. Merajur Rahman Baruah rajbaruah@gmail.com
1175 Pradip Mr. Pradip Hazarika hazarikapradip@ymail.com
1176 Diganta Mr. Diganta Bordoloi diganta2005@gmail.com
1177 Bulbul Mr. Bulbul Gogoi bulbulgogoi@Iott.co.In
1178 Abhijit Mr. Abhijit Bhuyan abhijit.bhuyan@gmail.com
1179 Vinay Mr. Vinay Kohli
1180 Heera Mr. Heera Acharya acharyaheera@gmail.com
1181 Bijay Mr. Bijay Das
1182 Arup Mr. Arup Chandra Sarmah arup.sarmah@rediffmail.com
1183 BC Mr. BC Sinha
1184 Kula Mr. Kula Swamy Lalowary
1185 Abhijeet Mr. Abhijeet Mahanta abhijeetm@hotmail.com
1186 Ayan Mr. Ayan Talukdar ayan.talukdar@stryker.com
1187 Amar Mr. Amarendra Sarma
1188 Ranmoni Mr. Ran Moni Mahanta MahantaR@INDIANOIL.IN
1189 Jiten Mr. Jitendra Barman jiten.barman@gmail.com
1190 Sanjeev Mr. Sanjeev kumar Barua
1191 Mukut Mr. Mukut Dutta
1192 Shantanu Mr. Shantanu Nandan Sharma shantanu.nandan@gmail.com
1193 Jogesh Mr. Jogesh Baruah
1194 Hemanta Mr. Hemanta Mudoi hmudoi@gmail.com
1195 Khireswar Mr. Khireswar Bora borak52@yahoo.com
1196 Soumik Mr. Soumik Hazarika mausumi.das@xlgroup.com
1197 Jagat Mr. Jagat Baruah
1198 Anand Mr. Commodore Anand Dharmapuri anandsunali@gmaill.com
1199 Pranjal Mr. Pranjal Das pranjal4u444@gmail.com
1200 Gaurav Mr. Gaurav Doley gauravkd1@gmail.com

Pages